12. zasedání RSK Pk se konalo dne 26. 9. 2018

Dne 26. 9. 2018 se konalo 12. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje (RSK Pk) na Krajském úřadu Pardubického kraje. Program zasedání se skládal z 11 bodů, kdy v úvodu Mgr. Hana Štěpánová přivítala a seznámila přítomné s programem zasedání.

Prezentovány byly aktuální informace ze sekretariátu RSK Pk, přičemž bylo shrnuto dokončení úprav webových stránek a databáze projektových záměrů www.rozvoj-pk.cz. Pozornost byla věnována i Národnímu investičnímu plánu ČR (NIP), který vychází z programového prohlášení vlády. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) bylo pověřeno přípravou strategického investičního plánu ČR. Bližší informace k NIP ČR naleznete na stránkách územní dimenze MMR ČR.

Projednávána byla kontrola plnění usnesení, která RSK Pk schválila na 11. zasedání dne 6. 6. 2018. Všechna usnesení včetně vyjádření jsou uvedena v příloze zápisu.

Dále byla na zasedání prezentována aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji – aktualizace září 2018 . Prezentaci a dokumenty ke Krajskému akční plánu rozvoje vzdělávání Pk naleznete ZDE.

Zástupce z Ředitelství silnic a dálnic ČR informoval k problematice výstavby R35. V příloze zápisu jsou informační letáky k výstavbě dálnice D35 Opatovice nad Labem–Časy a Časy–Ostrov. Dále byly představeny aktivity Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

V závěrečném bloku zasedání vystoupili zástupci z  ITI Hradecko-Pardubické aglomerace, Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje a z Odboru regionální politiky MMR ČR.

Zápis, prezentace a přílohy ze zasedání ke stažení ZDE.

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám