Aktuální stav implementace programů v rámci období 2014-2020

Aktuální stav implementace programů v rámci období 2014-2020. 

K 31. říjnu 2019 bylo vyhlášeno 992 výzev s alokací 763,2 mld. Kč, tj. 131,4 % hlavní alokace programového období 2014-2020.

K uvedenému datu byly vydány právní akty o poskytnutí podpory v hodnotě 473,8 mld. Kč, tj. 81,6 % hlavní alokace programového období (limit pro čerpání k 31. říjnu 2019 splnilo 5 operačních programů).

Největší podíl finančních prostředků v právních aktech vykázal Operační program Zaměstnanost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální operační program. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech vykázal Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Rybářství a Program rozvoje venkova.

Příjemcům bylo proplaceno ke konci října 2019 za celou DoP celkem 257 mld. Kč, tj. asi 44 % hlavní alokace programového období. Česká republika do Evropské komise odeslala žádosti o průběžnou platbu v hodnotě přesahující 200 mld. Kč, tj. 35,4 % hlavní alokace programového období.

V rámci srovnání čerpání mezi všemi členskými státy EU se Česká republika umístila ke konci září 2019 na 22. místě. Důležitým krokem byla revize programů a rozdělení výkonnostní rezervy. Operační program Praha – pól růstu ČR, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operační program Program rozvoje venkova, kterých se rozdělení výkonnostní rezervy týká, včas zaslaly Evropské komisi revizi programu.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám