Chytrá řešení pro rozvoj měst – podívejte se na záznamy dvou online workhopů

Níže naleznete odkazy na záznamy ze dvou workshopů, které se uskutečnily v rámci Evropského týdne regionů a měst. První z nich se týká tématu Smart City, druhý pak nástroje ITI. Oba proběhly v anglickém jazyce.

Řešení Smart City v turbulentních časech

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí a Nizozemské asociace municipalit – VNG International během workshopu sdíleli příklady osvědčených postupů a možných řešení, jak učinit města soběstačnější, odolnější a bezpečnější. Účastníci se věnovali široké škále aktuálních témat z oblasti Smart City, jako je vytváření odolných a inovačních ekosystémů, získávání finančních prostředků a zavádění inovací na úrovni měst.

Mezi hlavní závěry semináře patří, že budoucí úspěch jednotlivých měst určí kroky podniknuté v nynější bouřlivé době, kdy se rozhoduje o tom, jak města vyjdou ze současné krize. Strategický přístup je přitom klíčový. Jeho důležitým prvkem je také rozhodnutí aktivně spolupracovat s partnery a podnikat inovativní kroky včetně realizace pilotních projektů. Před českými městy se s novým programovým obdobím otevírají možnosti rozvoje spolupráce na národní i mezinárodní úrovni a nejlepší tuzemské příklady ukazují, že právě spolupráce a ochota využít lokálních specifik a možností jsou hlavními předpoklady úspěchu.

Záznam z online workshopu Smart City solutions in turbulent times je k dispozici zde

Implementace nástroje ITI v České republice a v Polsku: úspěchy, výzvy a budoucnost ITI po roce 2020

Další workshop, který lze shlédnout online, se týká nástroje ITI označovaného jako nejdůležitější nástroj pro udržitelný městský rozvoj po roce 2020. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj uspořádali workshop zaměřený na sdílení zkušeností s užitím tohoto nástroje v České republice a v Polsku během programovém období 2014-2020.

Workshop byl rozdělen do tří bloků. Tématem prvního bloku bylo nastavování nástroje a ukázky úspěšných realizací. Ve druhém bloku se řečníci zaměřili na výzvy, se kterými se musely potýkat při nastavení ITI, a jak tyto výzvy dokázaly překonat. Budoucnosti nástroje ITI v novém programovém období se věnoval třetí blok.

Záznam z workshopu ITI implementation in the Czech Republic and Poland: Successful stories, challenges and future of ITI after 2020 můžete sledovat zde


Převzato z dotaceeu.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám