11. zasedání RSK Pk se konalo dne 6. 6. 2018

Dne 6. 6. 2018 se konalo 11. zasedání Regionální stálé konference Pardubického kraje (RSK Pk) na Krajském úřadu Pardubického kraje. Program zasedání se skládal z 9 bodů, kdy v úvodu Mgr. Hana Štěpánová přivítala a seznámila přítomné s programem zasedání.

Prezentovány byly aktivity a aktuální informace ze sekretariátu RSK Pk za první pololetí roku 2018. Také byla projednávána doporučení, která vzešla z jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch ze dne 2. 5. 2018. Na základě těchto doporučení přijala RSK Pk usnesení, jejichž plnění zajistí sekretariát.

Členům a stálým hostům RSK Pk byly představeny webové stránky včetně úprav databáze projektových záměrů. Webové stránky umožní aktivnější komunikaci do území a sekretariát bude moci sbírat náměty z území.

Dále byla na zasedání prezentována aktualizace Přílohy Regionálního akčního plánu, která obsahuje silniční projekty financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) směřujících do specifického cíle 1.1 . Pro přehlednost o konkrétních projektech byly na základě požadavku vytvořeny 2 mapy.

Dopravní projekty Pardubického kraje v IROP – silnice ke stažení ZDE.

Dopravní projekty Pardubického kraje v IROP – mosty ke stažení ZDE.

V závěrečném bloku zasedání vystoupili zástupci z ITI Hradecko-Pardubické aglomerace, Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje a z Odboru regionální politiky MMR ČR.

Zápis, prezentace a přílohy ze zasedání ke stažení ZDE.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám