Evropské fondy pomáhají: Bezpečné pohraničí. Unikátní projekt propojil české a polské hasiče

Dlouholetá úzká a nadstandardní spolupráce profesionálních hasičských sborů v České republice a Polsku i odhodlání zvýšit úroveň připravenosti hasičských sborů na mimořádné události se staly podnětem ke společnému česko-polskému projektu Bezpečné pohraničí, který byl spolufinancován z fondů EU. Rozpočet byl téměř 8 milionů euro. Dvě třetiny šly na pořízení nového potřebného vybavení pro jednotlivé kraje obou zemí.

Poradit si s hasičským vozem ve smyku, pomoci člověku uvězněnému v rozvodněné řece nebo jízda v obtížném horském terénu. To všechno jsou dovednosti, které potřebují hasiči na obou stranách česko–polské hranice. Díky projektu přeshraniční spolupráce mohli nejen tyto dovednosti nacvičovat společně. Scházeli se také na work᠆shopech a učili se jazyk potřebný k případným zásahům na druhé straně hraniční čáry.

„Bezpečné pohraničí“ bylo na severu Moravy a ve Slezsku pro hasiče rovněž příležitostí k pořízení zásahové techniky a technických prostředků v celkové hodnotě asi 19 milionů korun. Projekt, spolufinancovaný z programu Interreg V A Česká republika – Polsko, vychází z dlouhodobé spolupráce hasičských sborů podél česko-polské hranice. Je unikátní také tím, že pokrývá území o rozloze 47 000 km², ve kterém žije více než 7,1 milionu obyvatel. Jeho ukončení přitom určitě neznamená konec spolupráce českých a polských hasičů.

Klíčové aktivity

Partnery projektu jsou profesionální hasičské sbory na obou stranách společné česko-polské hranice: Vojvodská velitelství státní požární ochrany v Opoli, Wroclawi a Katovicích a Hasičské záchranné sbory Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

Posilují komunikaci a sdílení dat, pomáhají si při hašení požárů, při záchraně u dopravních nehod, záchraně osob z vody nebo spolupracují při technických zásazích – jako třeba záchrana z výšek a hloubek nebo zásahy při úniku nebezpečných látek. „V rámci těchto klíčových aktivit byly a jsou realizovány společná pracovní setkání, výcviky a cvičení, konference i jazykové kurzy. Připravovaly se společné metodiky pro práci hasičů při mimořádných událostech a v neposlední řadě byla pořizována nová technika a technické prostředky,“ říká Marek Gašparín, vedoucí pracoviště Evropských fondů a zahraniční spolupráce HZS Moravskoslezského kraje.

Projekt v číslech

Přeshraniční spolupráce je velmi důležitá, v paměti máme jistě všichni řadu společných zásahů při povodních nebo velkých požárech. „Projekt výrazně zvýší úroveň připravenosti hasičů na obou stranách hranice, a to nejen po stránce odborné, ale i technické připravenosti.

Nezanedbatelné je vzájemná výměna dobrých i špatných zkušeností. Díky setkávání víme, jakým způsobem pracují naši polští kolegové, “ pokračuje Marek Gašparín.

V rámci projektu vznikly nové kanály pro vzájemnou komunikaci. Jde například o teleinformační systém, který umožňuje výměnu informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení a také společné řízení zásahů.

Cvičili na skalách i ve vodě

HZS Moravskoslezského kraje se podílel na řadě aktivit projektu. Například na společném výcviku českých a polských hasičských lezců na Vítkovsku nebo praktickém výcviku českých a polských hasičů na řece Ostravici a Slezské Hartě. Ten byl zaměřen na záchranu osob z tekoucí i stojaté vody. Čeští i polští hasiči procvičovali a zdokonalovali své řidičské znalosti na polygonu bezpečné jízdy v Ostravě, kde absolvovali výcvik jízdy v terénu a jízdy za ztížených podmínek.

HZS Moravskoslezského kraje byl rovněž organizátorem dvoudenní mezinárodní konference, které se zúčastnilo více než sto profesionálních hasičů a zástupců velkých distribučních firem z ČR a Polska a jejímž tématem byla příprava na případný „blackout“. „Konference se zaměřila na nouzové zásobování elektrickou energií v případě velkého výpadku dodávek elektřiny, na což není řada strategických a distribučních firem včetně firem v Moravskoslezském kraji dostatečně připravena. Chybí jim především vlastní zdroje nouzového napájení,“ uvedl ve svém vystoupení ředitel HZS Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček.

Zatímco hasiči v Moravskoslezském kraji mají své stanice na blackout víceméně připraveny, dotazníkový průzkum ukázal, že pouze 27 procent důležitých subjektů má vlastní náhradní zdroj a jen 20 procent je schopno zajistit si provoz klíčových činností po dobu delší než 24 hodin.

Více o projektu na www.mapaprojektu.cz a na www.bezpecnepohranici.cz.  

Celý článek najdete na webu Deníku zde.


Převzato z dotaceeu.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám