Evropský parlament přijal program InvestEU pro strategické a inovativní investice

V úterý přijali poslanci nový program InvestEU, který pomůže získávat veřejné a soukromé investice a zjednoduší přístup k financování. Nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Nejdříve jej však musí přijmout i Rada (ministrů) EU.

Program InvestEU bude poskytovat veřejnou záruku z unijního rozpočtu ve výši 26 miliard eur (v běžných cenách), díky níž mají být mobilizovány investice v hodnotě až 400 miliard eur. Ty by měly v období 2021–2027 směřovat do celé Evropské unie. Nový program, který je součástí balíčku na podporu oživení Next Generation EU v hodnotě 750 miliard eur, má podporovat strategické, udržitelné a inovativní investice a řešit problémy selhání trhu, nedostatku investic a investičních mezer v cílových odvětvích.

Udržitelné a strategické investice

Program InvestEU podporuje strategické investice do výroby léčivých přípravků, lékařských přístrojů a zdravotnických prostředků, které hrají během pandemie zásadní roli. Investice mohou směřovat i do výroby komponentů a zařízení pro informační a komunikační technologie v EU.

Program bude dále financovat udržitelné projekty, u nichž lze prokázat, že mají pozitivní dopad na životní prostředí, klima a společnost. Podmínkou je ale dodržení zásady „významně nepoškozovat“ – to znamená, že projekty nesmí mít nepříznivý vliv na environmentální a sociální cíle EU.

Poslancům se také podařilo dosáhnout toho, že program InvestEU musí přispívat k úsilí o vyčlenění nejméně 30 % unijních fondů na plnění klimatických cílů, které si EU vytkla do roku 2027. Dokázali také zajistit, aby program více podporoval malé a střední podniky postižené pandemií, zvláště pokud jim hrozí platební neschopnost.

Až 400 miliard na investicích

Dodatečné investice v očekávané výši 400 miliard eur, které by měly být získány v celé Unii, a záruka EU se použijí na tyto politické cíle:

1. udržitelná infrastruktura: přibližně 38 %

2. výzkum, inovace a digitalizace: 25 %

3. malé a střední podniky: přibližně 26 %

4. sociální investice a dovednosti: přibližně 11 %.
Evropský investiční fond (EIF), který přispěje k realizaci programu InvestEU, navíc získá dodatečnou sumu ve výši 375 milionů eur.


Převzato z euroskop.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám