Jak zvládnout plánované cíle EU v oblasti mobility? Evropská komise představila plán pro zelenou, chytrou a dostupnou mobilitu

Evropská komise představila v prosinci 2020 plán pro zelenou, chytrou a dostupnou mobilitu. Součástí strategie je Akční plán s 82 iniciativami s návody, jak vybudovat udržitelnou mobilitu v období příštích 4 let. Rámec navržených cílů tvoří Evropská zelená dohoda a její cíl: Do roku 2050 snížit emise o 90% díky chytrým, konkurenceschopným, bezpečným, přístupným a dostupným dopravním systémům.

Tato strategie tedy nabízí odpověď na otázku, jak proměnit dopravní systémy EU tak, aby naplnily zelený cíl, cíl digitální transformace a zároveň posílily odolnost při budoucích krizích.

O jaké cíle se jedná?

Do roku 2030:

  • Na evropských silnicích bude v provozu nejméně 30 milionů automobilů s nulovými emisemi
  • 100 evropských měst bude klimaticky neutrálních
  • Vysokorychlostní železniční doprava se v celé Evropě zdvojnásobí
  • Plánované hromadné cestování pro cesty do 500 km by mělo být uhlíkově neutrální
  • Automatizovaná mobilita bude nasazena ve velkém měřítku
  • Námořní plavidla s nulovými emisemi budou připravena k uvedení na trh

Do roku 2035:

  • Velkokapacitní letadlo s nulovými emisemi bude připraveno k uvedení na trh

Do roku 2050:

  • Téměř všechna auta, dodávky, autobusy i nová těžká nákladní vozidla budou mít nulové emise
  • Nákladní železniční doprava se zdvojnásobí
  • Bude plně funkční multimodální transevropská dopravní síť (TEN-T) pro udržitelnou a inteligentní dopravu s vysokorychlostním připojením

Jak to zvládnout? Řešení nabízí 82 iniciativ, které jsou rozděleny do 10 klíčových oblastí činnosti. Každé z nich zahrnuje konkrétní opatření, která učiní dopravu odolnější, udržitelnější a usnadní inovace a digitalizaci. Další informace o strategii udržitelné mobility a oblastech činnosti naleznete na webových stránkách níže:


Převzato z smocr.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám