Kdo získá cenu Evropské město bez bariér 2020

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech.

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami.

Evropská města s více než 50 000 obyvatel mají možnost představit své navrhované činnosti a strategie, jak se stát bezbariérovými a lepšími místy k životu a práci všech. Přihlášky musí být vyplněny příslušnými orgány městské samosprávy na online formuláři nejpozději do 9. září 2020 (23:59 bruselského času).

Výběrové řízení bude mít dvě fáze: vnitrostátní poroty posoudí žádosti na vnitrostátní úrovni a poté porota EU žádosti posoudí v užším výběru.

Nový ročník ceny Access City Award zohlední současnou globální situaci, a aby bylo oceněno úsilí měst, bude vytvořeno zvláštní ocenění „Dostupnost veřejných služeb v době pandemie“. Již podruhé dostanou vítězové soutěže na prvním, druhém a třetím místě finanční cenu.

Odkaz na online přihlašovací formulář, pravidla soutěže, pokyny a dokumenty, které je potřeba dodat spolu se žádostí naleznete ZDE.


Převzato ze stránek smocr.cz.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám