Konference „Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje“

Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy v oblasti regionálního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá již 5. ročník prezentace výsledků výzkumných projektů realizovaných pro potřeby státní správy.
Letošní ročník navazuje na otevřenou formu příspěvků pro prezentaci projektů v oblasti regionální politiky, které jsou realizovány pro potřeby dalších orgánů státní správy, jako např. Ministerstvo vnitra či Ministerstvo životního prostředí.
 
Cílem konference je poukázat na důležitost aplikovaného výzkumu ve státní správě a šíření povědomí o jeho výsledcích, které nacházejí uplatnění v rozhodovací praxi.
 
Konference je určena především pro zástupce akademické sféry, státní správy a územních samospráv.

Termín konání: 6. 10. 2020 8:00 – 14:00
Adresa místa konání: Pařížská 4, Praha 1

(AVI – velký sál)

Program konference:
8:00 – 9:00
Registrace účastníků

9:00 – 9:15
Zahájení konference
Ministerstvo pro místní rozvoj – Marie Zezulková
Technologická agentura ČR – Margit Pištorová

9:15 – 9:45
Příjezdový cestovní ruch šetřený prostřednictvím GSM dat – MMR/BETA2/NCK
(Ondřej Špaček/Jiří Frumar, Štěpán Hervert)

9:45 – 10:15
Big date – MMR – ETA
(Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta – Jana Šimánová)

10:15 – 10:45
Využití prostorových dat ve veřejné správě – MV – Ministerstvo vnitra ČR
(odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy – Václav Jaroš, Petr Svoboda)

10:45 – 11:15
Efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj regionů
(BeePartner a.s. – Petr Franek, Daniel Lanák)

11:15 – 11:30
Přestávka

11:30 – 12:00
MŽP – Odpad zdrojem neboli uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR
(Institut cirkulární ekonomiky – Soňa Jonášová)

12:00 – 12:30
Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů
(Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta – Radim Perlín)

12:30 – 13:00
Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele
(Sociologický ústav v Praze)

13:00 – 14:00
Ukončení konference a občerstvení

 

Registrace možná zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám