Kontaktní seminář pro zájemce o program Řádná správa věcí veřejných

Ministerstvo financí ČR organizuje dne 31. března 2020 v Praze kontaktní seminář pro zástupce měst, obcí a jejich zájmových sdružení, kteří mají zájem o výzvu Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací, plánovanou v rámci programu Řádná správa věcí veřejných FM EHP/Norsko. Registrace pro zájemce je otevřená do 28. února 2020

Účastníci kontaktního semináře budou mít jedinečnou příležitost setkat se zástupci municipalit z Norska, Islandu a Lichtenštejnska, a navázat tak spolupráci s partnery z donorských zemí, která je nezbytnou podmínkou pro předložení projektové žádosti v rámci výzvy malého grantové schématu programu FM EHP/Norsko Řádná správa věcí veřejných. Vyhlášení výzvy zaměřené na podporu zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací se očekává v květnu/červnu 2020.

Mezi oprávněné aktivity budou patřit jak do jisté míry pasivní formy komunikace jednostranně informující občany o právě probíhajícím dění v místě jejich bydliště, tak také vzdělávací aktivity určené k proškolení pracovníků veřejné správy, jak správným způsobem vést aktivní konzultace s občany. Stěžejním tématem výzvy budou ale aktivity zaměřené na opravdu aktivní zapojení do konzultačních a rozhodovacích procesů, jak za účelem získání zpětné vazby od veřejnosti, tak také poskytnout občanům reálný prostor pro jejich účast na veřejné diskuzi.

Kontaktní seminář se uskuteční v pátek 31. března 2020 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Jednacím jazykem je angličtina.

Zájemci se mohou registrovat do 28. února 2020 nebo do naplnění kapacity zde.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat organizátora na e-mailu petr.sulzenko@mfcr.cz.


Převzato ze stránek smocr.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám