MPO podpoří projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí, ve výzvě je k dispozici 1,1 mld. Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VII programu Potenciál v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 1,1 mld. Kč.

Výzva je určena převážně malým a středním podnikům a dále pak na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065). Resp. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým a středním podnikem na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 4. září 2020 do 23. listopadu 2020.

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Firmy mohou získat podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v novostavbách a technickém zhodnocení budov a v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory – Agenturu pro podnikání a inovace, která pomáhá žadatelům s přípravou žádostí a s administrací vlastního projektu a která spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů.

Podrobnosti k výzvě jsou k dispozici zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/potencial-_-vii–vyzva–256564/


Převzato z mpo.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám