Nadace ČEZ vyhlašuje 1. kolo grantového řízení Stromy 2021 pro jarní výsadbu

  • Zaměření

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.

 

  • V grantovém řízení bude podporována

Výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.
Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných – kulovité, sloupovité, pyramidální).

 

  • Žadatel

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Stromy pro rok 2021.

  • Termín vyhlášení

1. kolo pro jarní výsadbu:             1. února –  26. února 2021

2. kolo pro podzimní výsadbu:   1. června – 30. července 2021

 

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost v každém kole.

 

  • Výše nadačního příspěvku

Maximální výše nadačního příspěvku 150 000 Kč.

 

  • Podání Žádosti o nadační příspěvek    

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

 

  • Vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím do 30 dnů po jejím zasedání prostřednictvím evidence.


Převzato z nadacecez.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám