Nová výzva Evropské komise pomůže lidem v nejvíce zranitelných situacích

Evropská komise uveřejnila novou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI). Výzva „Zavádění a testování integrovaných zásahů zaměřených na podporu lidí v (nejvíce) zranitelných situacích (VP/2020/003)“ podporuje partnerství mezi organizacemi, které pomáhají lidem v obtížných životních situacích.

Ačkoli se situace v oblastech zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v posledních letech v EU zlepšovala, je evidentní, že jsou a budou ovlivňovány koronavirovou pandemií. Vidět celý rozsah krize dnes není možné, ale je jasné, že národní sítě sociálního zabezpečení budou pod tlakem. Nová výzva má pomoci těm nejohroženějším lidem, na které by ekonomická krize mohla dopadnout – lidem ve zranitelných situacích a těm, kteří mají největší problémy se sociální integrací a zapojením do pracovního procesu.

Výzva je zaměřena na podporu už existujících nebo nových partnerství různých organizací (veřejná správa, nevládní organizace atd.), které a) poskytují dávky v hotovosti, b) poskytují personalizované sociální služby a jiné obecné služby, nebo c) poskytují aktivační opatření na trhu práce a testujícími jejich implementaci.

Vybrané lokální/regionální projekty budou testovat inovativní přístupy k dosažení zásady 14 Evropského pilíře sociálních práv o minimálním příjmu, který uvádí, že každý, kdo nemá dostatečné zdroje, má právo na přiměřený minimální příjem umožňující důstojný život ve všech jeho fázích, a přístup ke  zboží a službám. Projekt by měl popsat konkrétní činnosti zamýšlené k provádění navrhovaného experimentu v oblasti sociální politiky, dále popsat očekávané výsledky a vysvětlit, jak budou měřeny. Očekávané výstupy by měly být realistické a měřitelné, protože budou použity ke sledování pokroku projektu.

Tato výzva podporuje inovace a experimenty prováděné v malém měřítku a v podmínkách, které umožňují měřit jejich dopad, než budou případně replikovány ve větším měřítku – pokud budou výsledky přesvědčivé.

Oprávněnými žadateli a partnery výzvy musí být:
• orgány veřejné správy nebo veřejné agentury výslovně písemně pověřené příslušným orgánem veřejné orgány přebírají odpovědnost za provádění akce;
• neziskové organizace (soukromé nebo veřejné);
• výzkumná střediska / instituty / vysokoškolská zařízení;
• organizace občanské společnosti;
• organizace sociálních partnerů na evropské úrovni, na vnitrostátní nebo regionální.

Text výzvy a další související dokumenty zde.

Termín pro předkládání návrhu projektů Evropské komisi je 15. 10. 2020.

E-mailová adresa, na které se dozvíte další informace: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu.

Informaci je možné distribuovat dalším relevantním potenciálním žadatelům o grant.

Kontaktní osobou na MPSV pro případné dotazy je Ing. Zukalová (oddělení EU MPSV), tel. 221 922 118, e-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz .


Převzato z dotaceeu.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám