NSA spustila příjem žádostí do programu COVID – Sport

Národní sportovní agentura představila konkrétní parametry výzvy programu COVID – Sport.

Od pondělí 16. 6. 2020 je spuštěn příjem žádostí od sportovních organizací, kterým rozdělí 1 miliardu korun. Žadatelé by měli získat finance, pokud splní podmínky, v rozmezí 3 – 4 týdnů. Program schválila Vláda ČR 1. června 2020.

Žádat o pomoc při restartu sportu mohou také organizátoři národních i mezinárodních akcí za účasti sportovců z více klubů nebo veřejnosti. „Sportovní akcí pro potřeby programu však nejsou ligová či pohárová utkání dvou soupeřů, přátelská utkání, tréninky, soustředění a výcvikové tábory a podobně,“ řekl Milan Hnilička.
„Sportovní organizace mohou o podporu žádat prostřednictvím našich webových stránek www.agenturasport.cz, kde najdou veškeré podklady, informace a online žádost,“ vysvětluje místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš a dodává: „Snažili jsme se udělat výzvu co nejméně byrokratickou, a naopak co nejvíce uživatelsky přívětivou.“

Pomoc je rozdělena do tří kategorií.
V té první je pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení, které jsou postiženy negativními dopady nouzového stavu spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Do druhé kategorie spadají sportovní organizace organizující či spolu-organizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Třetí kategorie je určena pro sportovní organizace, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

„Jsem přesvědčen, že žadatelé ocení interaktivní formulář. V celém formuláři funguje systém nápověd a navíc, pokud by žadatel zapomněl nějaké políčko vyplnit nebo nahrát soubor, systém mu neumožní žádost odeslat a na chybu ho upozorní. Tím se vyvarujeme problémům, kdy se musí označit žádost za neplatnou kvůli jednomu chybějícímu formuláři,“ upřesňuje místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš.

Další informace naleznete zde.


Převzato ze stránek agenturasport.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám