Obec přátelská rodině a seniorům 2020

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 20. 1. 2020 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2020 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ naleznete pod tímto textem.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 29. 2. 2020 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů datovou schránkou nebo v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na datovém médiu na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Alžběta Zrcková (alzbeta.zrckova@mpsv.cz)

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)


Převzato ze stránek mpsv.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám