Online školení PO4 programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL

dovolujeme si Vás pozvat na školení k vyhlášené výzvě v prioritní ose 4 programu přeshraniční spolupráce Interreg V- A ČR-PL. Cílem výzvy je přispět ke zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, tentokrát s důrazem na spolupráci v době pandemie COVID-19 a poté. Školení se bude konat formou videokonference dne 12. 11. 2020 od 10:00 do 13:00.

Program školení:

1. Obecné podmínky PO4 a pravidla způsobilosti výdajů a nejčastější chyby žadatelů

2. Specifická pravidla vyhlášení výzvy – zaměření na COVID

3. Diskuse

Níže je uveden odkaz, přes který je možné se v den školení připojit k videokonferenci:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFiNDM1ZjgtZDg4OC00MGZiLThjM2EtYmI1NGU0YWNkMTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b6a421-684d-401a-8de6-3252c3a6574c%22%2c%22Oid%22%3a%22f7b5cc0d-04d4-4156-acb3-b67fdf0cfe37%22%7d

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám