Otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví

Oblast podpory: Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne 15. května 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů – žádostí o grant – do oblastí specifikovaných v textu výzvy.

Aktualizace příloh Výzvy a Pokynu pro žadatele
Zprostředkovatel programu Zdraví upozorňuje, že dne 15. 6. 2020 byly aktualizovány dokumenty v rámci Otevřené výzvy Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících Pokyn pro žadatele, příloha č. 1 a příloha č. 4 výzvy.
Příloha č. 1 Výzvy – Podrobný popis aktivit: Doplněna oblast podpory č. 2.
Příloha č. 2 Výzvy – Pokyn pro žadatele: aktualizovány kapitoly 4.2.5., 4.7.3., 4.13.1. a 4.13.2.
Příloha č. 4 Výzvy – Kontrolní list: aktualizována poznámka pod čarou č. 3.
Pro snazší orientaci jsou provedené změny v textu barevně zvýrazněny.

Dokumenty ke stažení

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám