Pardubický kraj podporuje projekty Hradecko-pardubické aglomerace

Partnerský přístup je základním předpokladem pro přípravu integrované strategie. Tu pro další programové období připravuje také Hradecko-pardubická aglomerace. Ve středu ji projednávali všichni klíčový partneři, mezi které patří i Pardubický kraj. Zdroje z předchozího období jsou ale stále ve hře.

„Předcházející programové období Integrovaných územních investic, které trvalo od roku 2014, ještě umožnilo přeskupit alokaci u Integrovaného regionálního operačního programu. Dodatečně získané finanční zdroje přidáváme k dříve avizované dotaci pro obnovu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích. Jsem rád, že jsem se mohl za Pardubický kraj do agendy ITI zapojit a projekty integrované strategie touto formou také podpořit,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.

Předpokládaná výše podpory Evropské unie pro obnovu automatických mlýnů ve výši 110 milionů korun byla nyní navýšena o dalších 17 milionů korun. Do areálu bývalých mlýnů bude umístěna Východočeská galerie.

Z programu ITI bylo v uplynulém období realizováno 8 projektů ve školství. Jednalo se o rekonstrukce a nákup vybavení pro střední školy. V oblasti kultury se investovalo do výstavby Depozitáře pro Východočeské muzeum v pardubických Ohrazenicích a do rekonstrukce Přihrádku. Čerpání dotací v Pardubicích ještě probíhá pro projekt obnovy zámeckých interiérů a exteriérů.


Převzato z pardubickykraj.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám