Připravte se na OPŽP 2021–2027, využijte až 90% dotaci na přípravu VH projektů

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

Příjem žádostí: 1.9.2020 – 29.1.2021 Alokace: 250 000 000  Kč

Na co můžete dotaci získat

 • 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
 • 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
 • 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D

Kdo může žádat

 • Obce/města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku

 • 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace

Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 31. 1. 2022

Výzva je průběžná, nesoutěžní.

Podmínky pro získání dotace

 • Oprávněný příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě.

Kompletní podmínky naleznete v Textu výzvy.

Jak podat žádost

Žádosti je podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

 • Ing. Markéta Kaislerová, vedoucí Oddělení II Odboru ochrany vod SFŽP ČR, tel.: + 420 267 994 384, e-mail: marketa.kaislerova@sfzp.cz
 • Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka Odboru ochrany vod SFŽP ČR, tel.: + 420 267 994 345, e-mail: ivana.vrablikova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení


Převzato z opzp.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám