Program InvestEU schválen

Dne 17. března přijala Rada nový investiční program Invest EU. Ten slučuje finanční nástroje, které slouží k investicím v jednotlivých členských státech EU.

V rámci programu InvestEU má být v následujících sedmi letech k dispozici přes 370 miliard eur na investice, které mají přispět k hospodářskému oživení, a to v souladu se zelenou a digitální transformací. Podle portugalského ministra financí je mobilizace investic hlavním krokem k hospodářskému oživení. Rovněž investice mají za cíl pomoci malým a středním podnikům.

Záruka z rozpočtu EU bude rozdělena do čtyř oblastí programu InvestEU. První oblast představuje udržitelná infrastruktura, do čehož spadají projekty v oblasti udržitelné energetiky, digitální propojení, doprava a oběhové hospodářství v celkové výši 37,8 %. Druhá oblastí je výzkum a inovace spojená s digitalizací (25, 1 %). Třetí oblast je zaměřena na malé a střední podniky a usnadnění jejich přístupu k financování (26, 4 %). Poslední oblast představují sociální investice a projekty vzdělávání, sociálního bydlení atd (10, 6 %).

Klima samozřejmě nestojí nijak v pozadí investic, které se chystají na podporu oživení hospodářství. Nejméně 30 % investic má jít na oblast klimatu v EU. Podle spravedlivé transformace podpoří program nejvíce ty regiony, které jsou nejvíce postiženy procesem tranzice tak, aby plnily cíle EU v oblasti klimatu (uhelné regiony). Všechny investiční projekty navíc musí dodržet zásadu významně nepoškozovat životní prostředí.

Jednotlivé členské země EU budou moct čerpat z programu InvestEU k tomu, aby prováděly části svých plánů pro oživení a odolnost. Program InvestEU má vstoupit v platnost začátkem dubna letošního roku a v polovině roku 2021 by podniky a předkladatelé projektů měli mít možnost podat své žádosti.


Převzato z euroskop.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám