Publikace Smart governance

V rámci edice OBCEPRO – program rozvoje obce vyšla publikace Smart governance, která je shrnutím Metodiky aplikace přístupů smart governance do organizačních a řídících struktur municipalit v České republice.

Metodika je výstupem projektu TJ01000114 Aplikace přístupů smart governance do organizačních struktur municipalit v České republice, který realizovala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a finančně ho podpořila Technologická agentura ČR. Autory jsou Ing. Martin Horák, Ing. Filip Kučera, Mgr. et Mgr. Eva Mrázková, Ing. Lenka Smékalová, Ph.D a MMR je aplikačním garantem výstupů projektu. Metodika, výsledky terénních šetření  i výsledná publikace jsou k dispozici na tomto odkaze.

Přehled kapitol a dílčích tematických oblastí Metodiky smart governance


Převzato z mmr.cz.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám