Vyhlášení VII. Výzvy programu podpory Spolupráce – Klastry

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 16. června 2020 vyhlásilo VII.  Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci implementace Operačního programu Podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace pro VII. Výzvu programu podpory Spolupráce –  Klastry je stanovena ve výši 180 milionů korun. Výzva je určena na čtyři typy aktivit: a) projekty v oblasti kolektivního výzkumu; b) na založení/rozvoj a vybavení centra klastru s  otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, c) na navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a  klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy a c) na rozvoj klastrové organizace, tzn. na aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 22. června 2020 do 30. září 2020.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k  rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

V rámci Výzvy mohou zainteresované subjekty, v závislosti na aktivitě, kterou chtějí realizovat, získat podporu např. na mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady, stroje a zařízení, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagaci, nebo na semináře, konference.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Zprostředkující subjekt, a sice Agenturu pro podnikání a inovace, který žadatelům pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu, který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR provádí hodnocení a výběr projektů.

Výzva je na webu MPO zveřejněna zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám