Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

Dne 16.3.2020 bude v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena výzva č. 03_19_109 určená pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Alokace výzvy je 285 mil. CZK a je určená pro obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů nebo dobrovolné svazky obcí. Cílovými skupinami jsou pak obce a kraje a jejich zaměstnanci, volení zástupci, veřejnost, dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci.

Podporované budou aktivity zaměřené na:

  • Řízení kvality,
  • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci,
  • Zavedení inovačního managementu,
  • Přívětivý úřad – Nástroje komunikace s veřejností.

 

Výzva bude vyhlášena v rámci specifických cílů:
Specifický cíl 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
a
Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.


Celou zprávu najdete na smocr.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám