Vyhlášeno nové kolo výzvy do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL!

Vážení,

od 4. 7. 2020 je opět vyhlášeno nové kolo výzvy! Do této 9. výzvy je umožněno předkládat projektové žádosti do Fondu mikroprojektů v rámci prioritní osy 2 i prioritní osy 4.

Výzva je zaměřena na:

  • spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu, pořádání měkkých aktivit, např. sportovních, kulturních a volnočasových (prioritní osa 4),
  • rekonstrukci, revitalizaci a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit (prioritní osa 2) 

Vhodní žadatelé: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory; svazy a sdružení; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; NNO; ESUS; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Nejzazší termín pro předložení mikroprojektů:                             

·         pro PO4 do 30. 9. 2020 

·         pro PO2 do 31. 10. 2020

Více informací o výzvě: https://www.euro-glacensis.cz/aktuality.html

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám