Význam a důležitost databáze projektových záměrů

Pro kraj

Oddělení regionálního rozvoje, které organizačně spadá pod Odbor rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje, zajišťuje mimo jiné i činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Pardubického kraje (RSK Pk) spočívající například v přípravě podkladů a zajištění jednání RSK Pk a jejích pracovních skupin, aktualizaci Regionálního akčního plánu Pk (RAP Pk) nebo poskytování informací o dotační politice EU pro potřeby Pardubického kraje.

Klíčovou aktivitou sekretariátu RSK Pk je mapování tzv. absorpční kapacity území. A co si pod tímto pojmem představit?

Prostřednictvím mapování a sběru projektových záměrů získáme informace, jaké projekty se na území Pardubického kraje plánují, jak jsou jednotlivé subjekty připravené čerpat evropské a národní zdroje nebo zda jim něco brání v přípravě či realizaci projektu. Následně tyto informace předáváme na úroveň jednotlivých ministerstev, se kterými vyjednáváme podmínky s cílem efektivnějšího nastavení a zaměření dotačních titulů.

Základním zdrojem těchto informací je databáze projektových záměrů. Znát potřeby a požadavky jednotlivých subjektů a aktérů regionálního a místního rozvoje, tedy např. obcí, dobrovolných svazků obcí, kraje, místních akčních skupin, podnikatelů, neziskových organizací, organizací zřízených a založených krajem/obcí/státem, škol a školských zařízení apod., je pro Pardubický kraj nezbytné.

Výstupy z databáze jsou zejména využívány k:

  • sdílení informací o možnostech čerpání podpory evropských a národních zdrojů,
  • přípravě výzev národních i krajských dotačních programů,
  • přípravě nového programovacího období 2021-2027,
  • zdroj informací pro Národní investiční plán ČR, jehož sestavení a průběžná aktuálnost údajů je jednou z priorit Vlády ČR,
  • mapování bílých míst – prostředek ke komunikaci se subjekty ohledně nemožnosti financování projektu z evropských nebo národních zdrojů kvůli neexistenci vhodného dotačního titulu,
  • mapování bariér – prostředek ke komunikaci se subjekty, pokud jim něco brání v přípravě a realizaci projektu.

Pokud v databázi nebude maximální možný počet aktuálních informací o projektech, Pardubický kraj nemůže naplňovat principy územní dimenze, uplatňovat priority za své území a tím zajistit pro žadatele ze svého území vhodné podmínky pro čerpání evropských i národních finančních prostředků.


Dovolujeme si Vás požádat o pravidelné vkládání a aktualizování Vašich projektových záměrů.

Registrovat se můžete ZDE. Registrace je velice rychlá a jednoduchá.

V kroku 1 vyplníte své identifikační údaje tj. název subjektu, který zastupuje, kontaktní osobu, telefon, e-mail, adresu a IČO. Následně v kroku 2 uvedete své uživatelské jméno, pod kterým se budete přihlašovat a heslo.

 

 

 

 

 

 

 

 


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Ing. Petru Kořínkovou (tel.: 466 026 336, e-mail: petra.korinkova@pardubickykraj.cz).

 

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám