Za dva roky opět povedeme Evropskou unii

Za dva roky, 1. července 2022, se Česká republika ujme svého druhého předsednictví v Radě Evropské unie, tentokrát již jako zkušený členský stát téměř dvě dekády od svého vstupu do EU. Co tato významná funkce pro Českou republiku znamená a jak se na ni připravuje?

Co znamená předsednictví

Systém rotujícího předsednictví byl zaveden se vznikem evropských institucí v 50. letech minulého století. Jeho účelem bylo zajistit rovnost členských států bez ohledu na jejich geografickou či demografickou velikost. Předsedající stát je zodpovědný za řízení různých jednání na pracovní a politické úrovni, podílí se na určování politických priorit a hledání kompromisních pozic mezi členskými státy a má možnost na půdě EU prosadit témata, která považuje za klíčová.

Vrcholem každého předsednictví je obvykle organizace neformálního summitu – setkání vedoucích představitelů členských států, tedy premiérů či prezidentů. Během těchto setkání je na předsedající stát upřen zrak světových médií a dobře zvládnutý summit tak do značné míry utváří vizitku daného státu.

Předsedající stát má také příležitost podílet se na řešení nenadálých a výjimečných situací.  Česká diplomacie tak hned ze začátku našeho prvního předsednictví v první polovině roku 2009 musela řešit problém s dodávkami ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. V souvislosti s aktuální pandemickou situací nového koronaviru vyvstává pro budoucí předsednické státy řada nových výzev. Tato krize dokázala na nějaký čas narušit standardní pracovní metody Evropské unie a přinesla zcela nová témata, z nichž klíčovým je především obnova evropského hospodářství. Hledání cest, jak čelit podobným situacím společně, bude předmětem budoucích jednání.


Česká témata v EU

Příprava programu předsednictví je komplexním procesem, který musí zohledňovat nejen priority předsedajícího státu, ale také aktuální dění a stav projednávání návrhů Evropské komise. Již v letošním roce jsme nicméně připravili základní východiska pro priority českého předsednictví. Mezi témata, na která se Česká republika hodlá během svého předsednictví zaměřit, patří posilování vnitřního trhu, energetická bezpečnost či digitalizace.

Mezi dlouhodobé priority České republiky patří také podpora zemí Východního partnerství a posilování evropské perspektivy zemí západního Balkánu. Vedle národního programu bude připraven také program předsednického tria, které tvoříme spolu s Francií a Švédskem.

Příprava na předsednictví 

Předsednictví Rady Evropské unie představuje pro členský stát náročný logistický i odborný úkol. Je třeba proškolit experty, kteří budou předsedat více než stovce pracovních skupin a dalších orgánů pravidelně se scházejících v Bruselu. Na našem území se během šesti měsíců uskuteční více než 200 jednání a konferencí, pro něž je třeba zajistit konferenční prostory a související služby. Důležité je také připravit kvalitní komunikaci českého předsednictví navenek i směrem k občanům. Dle aktuálních průzkumů nyní ví jenom 26 % občanů, kdy bude naše další předsednictví. To musíme změnit.

S přípravou předsednictví je proto třeba začít s dostatečným předstihem – první práce tak byly zahájeny již před dvěma lety. Za koordinaci příprav předsednictví je zodpovědný Úřad vlády, který za tímto účelem letos vytvořil specializované oddělení. Úřad vlády úzce spolupracuje s jednotlivými ministerstvy, která budou během předsednictví zodpovědná za vedení jednání ve své gesci. Klíčová je rovněž úloha Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Organizaci předešlého předsednictví jsme zvládli velice dobře, a to se projevuje i v očekáváních občanů. Již nyní je přesvědčeno 47 %, že jsme připraveni dobře, což je mimochodem víc, než na začátku předsednictví v lednu 2009 (tehdy to bylo jenom 43 %). Samozřejmě chceme, aby toto číslo rostlo.

Propagace české kultury a inovací

Česká republika je zemí s bohatou kulturní tradicí a velkým inovativním potenciálem. Předsednictví je skvělou příležitostí, jak je přiblížit co nejširšímu publiku. Součástí předsednických aktivit tak budou rozmanité kulturní a vzdělávací akce, které proběhnou v Praze a v regionech ČR, ale také v Bruselu a dalších městech. Zároveň bude probíhat informační kampaň, která českým občanům přiblíží fungování Evropské unie a význam předsednictví pro členský stát.

Předsednictví v Radě Evropské unie je zejména pro menší a střední státy významná příležitost, jak se v rámci Unie prezentovat a ukázat, že jsou suverénním a důstojným členem evropského společenství. Pro českou vládu je proto prioritou stanovit si jednoznačné cíle, které chceme v rámci Evropské unie prosazovat, připravit se zodpovědně na úkoly, které nás čekají, a přihlásit se k hodnotám, na nichž je naše členství v EU založeno. Úspěšně zvládnuté předsednictví posílí pozici Česka jako silné a sebevědomé země, která si cení a rozvíjí své hodnotové ukotvení, a která dokáže plnit své závazky.


Převzato ze stránek euroskop.cz.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám