Žádosti z programu COVID-Kultura je možné podávat do 18. září

Víc než 54 milionů korun. Dosavadní částka, o kterou požádali či se chystají požádat v programu COVID-Kultura podnikatelé. Celkem podali či v systému rozpracovali a chystají se podat 117 žádostí. Žádosti v programu COVID-Kultura je sice aktuálně možné podávat do 18. září 2020, jedná se však o prodloužení výzvy do 30. září 2020. Podrobné informace jsou k dispozici na www.mpo.cz/kultura.

O podporu z programu COVID – Kultura žádají nejen divadla, ale také známé kapely či velké hudební festivaly jsou třeba České hrady. Žádosti podávají i menší subjekty. „Zájem v posledních dnech roste, jde o častý jev vždy, když se blíží konec termínu. Doporučujeme s podáním žádosti nyní neotálet, současně jednáme o tom, aby se výzva prodloužila. Také řešíme parametry druhé výzvy tak, aby se v kontextu se zrušenými nebo přeloženými akcemi pro veřejnost pomohlo více subjektům, a to nejen těm, co pořádají akce kulturní,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík. Dodává, že MPO jedná s asociacemi, které zastupují pořadatele různých druhů veřejných událostí od veletrhů, výstav přes kongresy, divadla až po koncerty, ale i další.

„Asociace hudebních festivalů FESTAS vítá jakoukoliv pomoc v nelehké situaci, kdy v důsledku vládních opatření došlo k faktickému zrušení letošní festivalové sezóny. Program COVID – Kultura je principiálně správným krokem,“ říká výkonný ředitel FESTAS – festivalová asociace Marek Vohralík a dodává: „Alespoň částečně zmenšuje propast v tom, jak stát v současné situaci pomáhá kultuře dotované a té, která za běžných okolností funguje nezávisle na státních subvencích a státu pouze přináší nejen formou vytváření kulturní nabídky v regionech, ale také přímo finančně formou daní, odvodů a vytvářením podnikatelských příležitostí pro třetí subjekty.“

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády byly přesunuty nebo zrušeny. Připraveno je 900 milionů korun s tím, že podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Maximálně může žadatel získat 5 milionů korun. Všechny potřebné doklady (například čestná prohlášení) a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému, přes který se o dotaci z programu COVID – Kultura žádá. K dispozici je také metodická podpora žadatelů o dotaci, a to od pondělí do pátku od 8:30 do 16:30 hodin, na e-mailu: kultura@mpo.cz či speciální informační lince 1212.


Převzato z mpo.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám