Zahájení 7. kola výzvy Fondu mikroprojektů v euroregionu Glacensis

Dnem 31.5.2019 bylo otevřeno nové kolo výzvy! Do této výzvy je opět umožněno předkládat mikroprojekty v rámci prioritní osy 4 určené pro spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu a pro pořádání především měkkých aktivit typu people-to-people. Současně je umožněno po delší době znovu připravovat projektové žádosti i do prioritní osy 2 určené pro rozvoj potenciálu přírodních a kulutrních zdrojů a rozvoj cestovního ruchu v česko-polském pohraničí. Projektová žádost předložená do PO 2 ovšem musí splňovat podmínku – musí přispívat k plnění  programového výstupového indikátoru „elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou“ (kód indikátor 91002).

Nejzazší termín pro předložení mikroprojektu do této výzvy je stanoven do 31.10.2019.

Doporučujeme žadatelům před přípravou projektové žádosti do PO 2 konzultovat se Správcem FMP vhodnost aktivit pro posouzení odpovídajícího indikátoru.

Definice indikátoru „elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou“ v PO 2:

  • Počet elementů kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou (kód indikátoru 91002)

Element je chápán jako konkrétní hmotné či nehmotné dědictví – nemovitá či movitá památka, národní park či přírodní prvek (v ČR typicky např. přírodní/národní přírodní památky), tradiční festival, lidová tradice atd. Musí zahrnovat jak prvek odkazující na dědictví (tj. čehosi co je přenášeno mezi generacemi a je pevně a dlouhodobě ukotveno v území a/nebo jeho socioekonomickém prostředí), tak také prvek společného, tj. existence pojítka, něčeho, proč lze považovat tento element za společný, dotýkající se území a obyvatel na obou stranách hranice. Indikátor naplňuje jak projekt, v jehož rámci dojde k bezprostřednímu zlepšení stavu konkrétního prvku přírodního/kulturního dědictví (např. rekonstrukce kulturních památek, sakrálních staveb, „rekultivace“ zdevastované přírodní památky apod.), ale například i podpořený prvek nehmotného dědictví, u kterého nemusí dojít nutně ke zlepšení stavu, ale např. k jeho obnovení, oživení, zpropagování tak, aby tento prvek (lidová tradice apod.) přežil a dále se rozvíjel.

Vhodní žadatelé:  PO 2: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu

PO 4: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel. Na kompletní termíny FMP se můžete podívat v sekci Výzvy, termíny FMP.


Zdroj informací: www.euro-glacensis.cz, sekce Archiv aktualit.

 

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám