Evropské fondy a přeshraniční spolupráce

Programové období 2014-2020

V programovém období 2014-2020 jsou pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Česká republika je čerpá prostřednictvím deseti tematických programů. Další prostředky jsou ji dispozici v programech Evropské územní spolupráce.

1) Programy přeshraniční spolupráce 

ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ SE MĚNÍ – LETÁK

2) Národní operační programy

3) Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 

Více informací naleznete na portálu DotaceEU, který zastřešuje Evropské strukturální a investiční fondy v ČR.

 

Informace o programovém období 2007-2013 naleznete na stránkách Pardubického kraje v sekci: Plánovací období 2007-2013 a webu DotaceEU – Programové období 2007-2013.

Informace o programovém období 2004-2006 naleznete na stránkách Pardubického kraje v sekci: Plánovací období 2004-2006 a webu DotaceEU – Programové období 2004-2006.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám