Pracovní skupina Sociální oblast

Pracovní skupina je zřízená Regionální stálou konferencí, a to jako poradní, koordinační a iniciativní orgán pro tematickou sociální oblast. Skládá se z členů Regionální stálé konference a z členů zastupujících subjekty sociální oblasti na úrovni kraje, přičemž funguje na principu partnerství.

Zápisy z jednotlivých jednání jsou zveřejněny níže.

2016

 

Od 27. 6. 2019 do 19. 7. 2019 probíhá dotazníkové šetření, které bylo zasláno všem členům pracovní skupiny. Cílem dotazníku je zjištění tematické směřování pracovní skupiny. V případě dotazů kontaktujte Ing. Petru Kořínkovou (petra.korinkova@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 336).

 

 

Důležité odkazy

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Pardubického kraje

 

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám