Regionální stálá konference Pardubického kraje

Více informací

Databáze projektových záměrů

Přihlášení

Regionální stálá konference

Regionální stálá konference je nástrojem pro programovací období 2014-2020, v rámci něhož jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020 (dále jen „ESI fondy“) ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.

Jedná se o dobrovolné uskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje – RSK je složena z orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost. Je založena a řízena na principu partnerství a nemá právní subjektivitu. Předsedou RSK je hejtman. Výstupy z jednání (usnesení, doporučení apod.) uplatňuje prostřednictvím svého zástupce v rámci Národní stálé konference.

Více informací

Litomyšl Klášterní zahrady v létě

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám