COVID-19 – Sborník dobré praxe z regionů a měst

Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti se sekretariáty Regionálních stálých konferencí zpracovalo sborník, kde zmapovalo inspirativní příklady dobré praxe a aktivit, které vznikly jako reakce na pandemii covidu-19. Tato publikace přináší příklady opatření na regionální a obecní úrovni, které se osvědčily. Tyto příklady mohou být inspirací, jak zmírnit dopad pandemie, přinést nápady na spolupráci mezi aktéry v území a mj. podněty pro aktualizaci stávajících procesů.

Publikace je rozdělena do osmi tematických oblastí: sociální služby a životy lidí, podnikání a ekonomika, cestovní ruch a kultura, mobilita, digitální technologie, krizové řízení, hygienická opatření a také často opomíjenou oblast pohřebnictví. Vybrané oblasti jsou dále přehledně členěny na aktivity krajů, měst, místních akčních skupin, občanských společností a ze zahraničí. Aby byla přehlednost umocněna, zvýraznili jsme klíčová slova.

Společně se sborníkem vznikly v mapové aplikaci (http://mapy.mmr.cz) podpůrné mapy reflektující dopady pandemie pomocí ekonomických ukazatelů a také mapy dobré praxe dle sborníku.

Sborník je ke stažení zde.


Převzato z mmr.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám