Dotace podpoří potravinové banky, které zachraňují jídlo

Tuny potravin končí v popelnicích, potravinové banky rozdělují jídlo mezi potřebné a zároveň šetří životní prostředí. Právě pro potravinové banky je určena nově vyhlášená dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí. Peníze je možné získat na vybudování či rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin.

Připraveno je sto padesát milionů korun. Žádosti mohou podávat pouze stávající potravinové banky, tedy organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo instituce, které zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. Subjekt musí být v době podání žádosti členem České federace potravinových bank, žádosti může také předkládat i sama federace.

Podpora může dosáhnout až 95 procent z celkových způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat od 1. září do 15. března 2021. Cílem je snížení množství potravinových odpadů.


Převzato z opzp.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám