Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast v rámci Regionální stálé konference Pardubického kraje

Dne 21. 10. 2019 proběhlo na Krajském úřadu Pardubického kraje jednání pracovní skupiny pro sociální oblast v rámci Regionální stálé konference Pardubického kraje. Jednání se zúčastnilo 16 členů a program se skládal ze šesti následujících bodů:

  1. Příprava na nové programovací období 2021+ a předpokládaná role RSK, včetně jejích pracovních skupin – Mgr. Miroslav Smejkal, Odbor rozvoje KrÚ Pk
  2. Očekávání Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje od činnosti pracovní skupiny Sociální oblast s ohledem na jiné existující platformy – Ondřej Flégr, Odbor sociálních věcí KrÚ Pk
  3. Možnosti rozvoje činnosti pracovní skupiny Sociální oblast ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování – Mgr. Ivana Hrubá, Odbor pro sociální začleňování, Úřad vlády České republiky
  4. Výsledky dotazníkového šetření členů PS Vzdělávání – Ing. Makarová, Odbor rozvoje KrÚ Pk
  5. Představení aktérů a definování podnětů pro činnost pracovní skupiny Sociální oblast a čerpání financí v novém programovacím období v Pardubickém kraji – Ondřej Flégr, Odbor sociálních věcí KrÚ Pk
  6. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – Petra Martinů, Dis., MAS Poličsko z.s.

Členové pracovní skupiny prodiskutovali především budoucí hlavní náplň činnosti pracovní skupiny a její roli při přípravě dokumentu Strategie rozvoje Pardubického kraje. Dále se shodli na tom, že Regionální stálá konference a její pracovní skupiny by měly hrát významnou roli při připomínkování v současnosti vytvářených Operačních programů pro nové programovací období.

Dokumenty z jednání naleznete ke stažení zde:

·         Program jednání

.     Zápis z jednání

·         Návrh Operačního programu 2021+ IROP

·      Návrh Operačního programu 2021+ a OP Zaměstnanost

·         Prezentace Příprava ČR na nové programové období EU 2021-2027 (Mgr. Smejkal)

·         Prezentace Agentury pro sociální začleňování (Mgr. Hrubá)

·         Prezentace Dotazníkové šetření (Ing. Makarová)

·         Prezentace Informace o MAS na území Pardubického kraje (Martinů, Dis.)

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám