Plán rozvoje areálu Svitavské nemocnice je zpracován

Radní Pardubického kraje byli na svém pondělním zasedání informováni o Plánu rozvoje areálu Svitavské nemocnice. Jedná se o dokument, který je zpracován v návaznosti na platný plán rozvoje Nemocnice Pardubického kraje v období let 2017 – 2025.

„Vzali jsme na vědomí generel Svitavské nemocnice, který klade důraz na dostupnost včasné a kvalitní zdravotní péče v běžném a příjemném prostředí. Zohledňuje demografický vývoj v regionu, personální situaci a vývoj v metodách léčby. Zachovává možnost poskytovat dosavadní zdravotní výkony a umožňuje koncentrovat speciální a nákladné výkony v rámci NPK. Svitavská nemocnice bude profilována jako menší nemocnice s akutními lůžky, zabezpečující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči ve svém regionu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pro naplnění rozvoje nemocnice v medicínské oblasti jsou nevyhnutelné změny v dispozičním uspořádání areálu a objektů tak, aby budoucí prostory vyhovovaly legislativním požadavkům, splňovaly požadavek bezpečnosti a optimálnosti vzájemných provozních vazeb. Dále aby usnadnily pohyb pacientů, personálu nebo zásobování. Celkový urbanistický a architektonický rozvoj areálu Svitavské nemocnice zpracoval architekt Jaromír Homolka. „V současné chvíli pracujeme na vymístění klíčových provozů pro výstavbu multioborové JIP a vytvoření nových laboratoří PAO a dobudování vestavby podkrovních místností pavilonu C. Náklady na tuto etapu jsou ve výši 32,8 milionů korun s DPH,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

V hlavní realizační etapě jsou zpracovatelem studie zvažovány rekonstrukce pavilonu A, výstavba nového pavilonu B (akutní medicíny), rekonstrukce energocentra F, přesun ZZS mimo areál nemocnice a zrušení části prosektury a laboratoří, chirurgické JIP a kaple a provedení přeložek inženýrských sítí a komunikace.

„Dále je plánována výstavba nového lůžkového pavilonu D, odstranění zastaralých objektů radiologie a přilehlého lůžkového pavilonu, kompletní renovace kanalizace, vodovodu a části komunikací. Předpokládané náklady této klíčové etapy jsou odhadovány na částku 573 milionů korun včetně DPH. Další upřesnění dispozice, řešení nákladů i harmonogramu realizace jednotlivých kroků, dle studie rozvoje areálu Svitavské nemocnice, se předpokládá již v roce 2020. Jednotlivé akce budou následně postupně realizovány během dalších několika let,“ dodal Ladislav Valtr.


Celou zprávu naleznete na pardubickykraj.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám