Předkládání mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko stále pokračuje!

Žadatelé mohou předkládat mikroprojekty do vyhlášené výzvy Fondu mikroprojektů – do prioritní osy 4, jež je zaměřena na spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu a na pořádání měkkých aktivit.

Nejzazší termín pro předložení mikroprojektu do této výzvy je stanoven do 30. 4. 2021. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022.

Zasedání Euroregionálního řídícího, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu září 2021. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

Způsobilí žadatelé – orgán veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel.

Přehled schválených projektů – 8. kolo výzvy naleznete zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám