Předsednictví ČR v Radě EU se blíží

Česká republika se v druhé polovině roku 2022 podruhé v historii stane předsedající zemí Rady Evropské Unie. Klíčovou část každého předsednictví představují jeho programová náplň a priority. Do jejich utváření se nyní můžete zapojit i Vy.

Předsedající stát na půl roku do značné míry určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. Česká republika tak díky předsednictví bude mít příležitost k prosazování svých zájmů v Unii, a to jak prostřednictvím stanovování agendy na pracovních jednáních, tak z pohledu volby témat neformálních jednání a pořádaných doprovodných akcí.

Během svého předsednictví bude Česká republika vystupovat jako nestranný mediátor, který bude usilovat o nalezení rozumných řešení přijatelných a přínosných pro všechny občany EU. V době českého předsednictví již bude v pokročilé fázi legislativního vyjednávání velká část návrhů současné Evropské komise, což České republice umožní zásadně ovlivňovat, jakou podobu bude mít výsledná legislativa.

Na základě meziresortní diskuse expertů a ve spolupráci se sociálními partnery byla navržena základní východiska pro priority předsednictví, která naleznete níže. Ta budou muset samozřejmě odrážet aktuální dění a budou dále rozpracována, oficiální program předsednictví pak bude zveřejněn až v roce 2022. Již nyní nicméně můžete přispět k utváření programové náplně předsednictví.

Veřejná konzultace k východiskům pro priority předsednictví ČR v Radě EU

Součástí prezentace České republiky bude i oficiální motto českého předsednictví, odrážející směřování naší země v Unii a odkazující na prioritní oblasti, které bude chtít Česká republika během svého předsednictví prosazovat. Motto by mělo být originální a výstižné, podobně jako tomu bylo v případě motta prvního českého předsednictví v roce 2009 „Evropa bez bariér“.

Do procesu tvorby motta se můžete zapojit i vy. Své náměty můžete zasílat prostřednictvím formuláře níže. Stačí vyplnit své jméno, příjmení a e-mail, příp. organizaci, za kterou je návrh zasílán, a vepsat návrh motta. S ohledem na skutečnost, že motto by mělo být krátké a výstižné, jsme omezili jeho délku na maximálně 280 znaků. Na vaše náměty se těšíme do 30. června 2020.

Návrh motta českého předsednictví v Radě EU


Převzato ze stránek euroskop.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám