Semináře: Národní dotační tituly MMR ČR v gesci odboru regionální politiky

Regionální stálé konference ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) pořádají semináře pro žadatele o dotace z měst a obcí. Pracovníci MMR ČR Vás seznámí se zaměřením a podmínkami čerpání dotačních titulů MMR v gesci odboru regionální politiky. Účast je bezplatná a je nutné se předem zaregistrovat.

Semináře se budou konat ve čtyřech vybraných městech:

 • 28. 11. 2018 v Jihlavě,
 • 29. 11. 2018 v Olomouci – registrace ukončena z důvodu již naplněné kapacity.
 • 4. 12. 2018 v Plzni,
 • 5. 12. 2018 v Hradci Králové – registrace ukončena z důvodu již naplněné kapacity.

MMR ČR bude také na dané téma pořádat seminář dne 19. 12. 2018 v Praze na MMR v prostorách Akademie veřejného investování. Pro registraci na seminář využijte registrační formulář ZDE nejpozději však do 12. 12. 2018.

Představeny budou níže uvedené Národní programy MMR ČR v gesci odboru regionální politiky:

Podpora rozvoje regionů 2019+

1. Podpora obnovy a rozvoje venkova do 3 000 obyvatel:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže vesnice roku
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 • Podpora dostupnosti služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

2. Podpora obcí 3 001–10 000 obyvatel:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury

3. Podpora obcí nad 10 000 obyvatel (kromě statutárních měst):

 • Podpora obnovy místních komunikací

Podpora revitalizace území

 • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
 • Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
 • Studie využití vládou doporučených brownfieldů

Bezbariérové obce od roku 2017

 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
 • Euroklíč

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Seminář 28. 11. 2018 v Jihlavě

Seminář „Dotační příležitosti pro obce na rok 2019“ se uskuteční dne 28. 11. 2018 od 10:00 hod v kongresovém sále Kraje Vysočina v Jihlavě.

V rámci semináře budou představeny aktuální a připravované dotační tituly MMR ČR a Státního fondu životního prostředí, určené zejména pro obce.

Podrobnosti a bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

V případě zájmu prosíme potvrďte účast elektronicky e-mailem paní Ing. Lence Matouškové na adresu matouskova.l@kr-vysocina.cz nejpozději do úterý 20. 11. 2018.


Seminář 29. 11. 2018 v Olomouci

Seminář „Národní programy MRR v gesci odboru regionální politiky“ se uskuteční dne 29. 11. 2018 od 10:00 hod v BEA centru v Olomouci.

V rámci semináře budou představeny národní dotace v gesci MMR ČR.

Podrobnosti a bližší informace naleznete v pozvánce ZDE a na webových stránkách Olomouckého kraje ZDE.

V případě zájmu prosíme potvrďte účast elektronicky e-mailem na adresu rsk@olkraj.cz nejpozději do úterý 27. 11. 2018. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a organizaci.

Registrace ukončena z důvodu již naplněné kapacity.


Seminář 4. 12. 2018 v Plzni

Bližší informace k semináři v Plzni, který se bude konat dne 4. 12. 2018, na naleznete v pozvánce ZDE a na webových stránkách Plzeňského kraje ZDE.


Seminář 5. 12. 2018 v Hradci Králové

Seminář Dotační programy pro obce na rok 2019“ se uskuteční dne 5. 12. 2018 od 10:00 hod v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.

V rámci semináře budou představeny národní dotace v gesci MMR ČR a krajské dotační programy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Dotační programy Pardubického kraje představí Ing. Petr Bořek z oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

Podrobnosti a bližší informace naleznete v pozvánce ZDE a na webových stránkách www.chytryregion.cz.

V případě zájmu prosíme potvrďte účast prostřednictvím registračního formuláře ZDE.

Registrace ukončena z důvodu již naplněné kapacity.


Informace naleznete také na stránkách Územní dimenze MMR ČR v kalendáři akcí ZDE.

 

 

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám