URBACT rozvíjí spolupráci mezi městy napříč Českem i Evropou

OP URBACT umožňuje městům spolupracovat na rozvoji udržitelných řešení hlavních problémů měst skrze vytváření sítí, sdílení znalostí a rozvíjení schopností odborníků ve městech. Od roku 2002 je program financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a členskými a partnerskými státy Evropské unie.

O evropských fondech se v Česku nejčastěji hovoří v souvislosti s projekty a operačními programy z oblastí průmyslu, dopravy či životního prostředí. Do těchto programů směřuje převážná část financí a logicky také pozornosti. Vedle tradičních programů u nás funguje také mezinárodní program URBACT, který doposud pomohl uskutečnit téměř 1000 iniciativ napříč různými Evropskými městy. Do programu URBACT bylo zapojeno již několik českých měst a všechna z nich hovoří o nenahraditelných zkušenostech a získání cenného know-how v oblasti rozvoje měst.

Každé město spolupracuje s několika dalšími městy z různých zemí Evropy a soustředí se na určitý cíl, jakým je například hledání nových řešení v oblasti digitálního a kreativního průmyslu v rámci projektu „TechRevolution“. Lídrem projektu „TechRevolution“ je anglické město Barnsley, které si za nejbližší partnery v první fázi projektu vybralo španělskou Vilanova i la Geltrú a české město Pardubice. Projekt je určen malým a středně velkým průmyslovým městům, která mají zájem o high-tech projekty se zaměřením na vybudování podnikatelských inkubátorů, kreativních hubů či start-upů.

Do programu URBACT se přitom nezapojují pouze velká města a metropole. Město Valašské Meziříčí s 22 tis. obyvateli se v roce 2015 zapojilo do projektu „CityCentreDoctor“, který se zaměřoval na hledání inovativních řešení v centrech menších měst. Cílem Valašského Meziříčí bylo získat zkušenosti napříč Evropou, inspirovat se a podívat se na danou problematiku z jiného úhlu pohledu. Po třech letech od zahájení projektu je možné vidět, že se Valašskému Meziříčí tato snaha vyplatila. Díky zapojení do „CityCentreDoctor“ investovala Rada města do nových veřejných služeb, vyčistila břehy řek a zkrášlila centrum města stromy a zelení. Největším úspěchem byla realizace moderního programu plného různorodých akcí, který zahrnoval vše od farmářských trhů po turnaj v plážovém volejbalu na náměstí.

„URBACT nám pomohl s organizací, ale také nás naučil, abychom byli otevření novým myšlenkám,“ potvrzuje Václav Valčík, projektový manažer. K nejzdařilejším akcím patří festival Světlo Valmez, při jehož realizaci se valašskomeziříčské radnici nejvíce osvědčil přístup založený na spolupráci s dalšími subjekty.

Pro města v programu URBACT je organizována řada akcí v Evropě i v Česku. V ostravských Dolních Vítkovicích byl ve dnech 24. – 25. dubna pro česká a slovenská města pořádán URBACT Campus, kterého se účastnili pracovníci ze zapojených měst, kteří se v průběhu těchto dvou dnů naučili využívat Metodu URBACT. Česká města zapojená do programu URBACT se také pravidelně setkávají s Ministerstvem pro místní rozvoj, které tento program v Česku zastřešuje. Další setkání je plánováno na 12. prosince 2019 v prostorách brownfieldu Kasárna Karlín v Praze.

Do OP URBACT III jsou v současnosti zapojena města Brno, Hradec Králové, Ostrava, Pardubice a Zlín. Začínají také přípravy nového programu po roce 2021, kdy se očekává spuštění nových projektů, do kterých se budou moci zapojit také další česká města.


Převzato ze stránek mmr.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám