Velká Dešťovka: rozšíření okruhu žadatelů a kritérií přijatelnosti

S účinností od 21. září je rozšířen okruh oprávněných žadatelů a současně jsou aktualizována specifická kritéria přijatelnosti u 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Z této dotační výzvy mohou obce a další veřejné subjekty čerpat prostředky na efektivnější využívání srážkových vod, zvýšení retenčního potenciálu vodních toků a zajištění povodňové ochrany obcí.

Aktualizace 144. výzvy spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 na verzi č. 26. Nově dochází k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o veřejnoprávní instituce a obchodní společnosti, které jsou ze 100 % vlastněné veřejným subjektem. Rovněž byla upravena specifická kritéria přijatelnosti, kdy je možné podpořit hospodaření se srážkovými vodami také u komerčně využívaných budov a objektů, pokud jsou ve vlastnictví oprávněných žadatelů.

Příjem žádostí o podporu je otevřen do 11. ledna 2021.

Aktualizované znění 144. výzvy

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám